Πρόγραμμα

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

06:00 – 10:00 Full in Love Breakfast

Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα.

10:00 – 13:00  Non Stop Music
13:00 – 15:00  Non Stop Music
15:00 – 17:00  Non Stop Music
17:00 – 22:00  Κώστας Παπαευθυμίου.(Παρασκευή Σαββάτο -Κυριακή) 
22:00 – 06:00  Non Stop Music

ΣΑΒΒΑΤΟ 

08:00 – 12:00  Love Music
12:00 – 15:00  Non Stop Music
15:00 – 17:00  Non Stop Music
17:00 – 22:00  Κώστας Παπαευθυμίου.  (Παρασκευή-Σαββάτο -Κυριακή )
22:00 – 06:00  Non Stop Music

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

08:00 – 12:00  Love Music
12:00 – 15:00  Non Stop Music
15:00 – 17:00  Non Stop Music
17:00 – 22:00  Κώστας Παπαευθυμίου.  (Παρασκευή-Σαββάτο -Κυριακή )
22:00 – 06:00  Non Stop Music