Πρόγραμμα

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

06:00 – 10:00 Full in Love Breakfast
 Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα.
10:00 – 13:00  Non Stop Music
13:00 – 15:00  Non Stop Music
15:00 – 17:00  Non Stop Music
17:00 – 20:00 Ηλίας Γκέλιας .(Παρασκευή Σαββάτο -Κυριακή) 
20:00 – 06:00  Non Stop Music

ΣΑΒΒΑΤΟ 

08:00 – 12:00  Love Music
12:00 – 15:00  Non Stop Music
15:00 – 17:00  Non Stop Music
17:00 – 20:00  Ηλίας Γκέλιας.  (Παρασκευή-Σαββάτο -Κυριακή )
20:00 – 06:00  Non Stop Music

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

08:00 – 12:00  Love Music
12:00 – 15:00  Non Stop Music
15:00 – 17:00  Non Stop Music
17:00 – 20:00  Ηλίας Γκέλιας.  (Παρασκευή-Σαββάτο -Κυριακή )
20:00 – 06:00  Non Stop Music