Πρόγραμμα

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

06:00 – 10:00 Full in Love Breakfast

Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα,Κατερίνα  Παναγιωτάκη.

10:00 – 11:00  Non Stop Music
11:00 – 13:00  Non Stop Music
13:00 – 15:00  Non Stop Music
15:00 – 17:00  Ποσειδώνας Γιαννόπουλος
17:00 – 18:00  Non Stop Music
18:00 – 20:00  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ (τετάρτη-πέμπτη )
18:00 – 20:00  Non Stop Music
20:00 – 21:00  Non Stop Music
00:00 – 06:00  Non Stop Music
17:00 – 22:00  Κώστας Παπαευθυμίου.(παρασκευή σαββάτο -κυριακή) 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

08:00 – 12:00  Love Music
12:00 – 15:00  ΛΑΟΥΡΑ ΝΑΡΓΕΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
15:00 – 17:00  Non Stop Music
17:00 – 22:00  Κώστας Παπαευθυμίου.  (παρασκευή-σαββάτο -κυριακή )
22:00 – 06:00  Non Stop Music

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

08:00 – 12:00  Love Music
1200 – 15:00  ΛΑΟΥΡΑ ΝΑΡΓΕΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
15:00 – 17:00  Non Stop Music
17:00 – 22:0   Κώστας Παπαευθυμίου.  (παρασκευή-σαββάτο -κυριακή )
22:00 – 07:00  Non Stop Music